Πως ψήφησε η Παραμυθιά και τα 45 εκλογικά τμήματα του Δήμου Σουλίου. Συγκεντρωτικός πίνακας

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί, τι αποτελέσματα πήραν στην Παραμυθιά και στα 45 συνολικά εκλογικά τμήματα του Δήμου Σουλίου, τα 15 κόμματα που είχαν ψηφοδέλτιο στον νομό Θεσπρωτίας.

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί, τι αποτελέσματα πήραν στην Παραμυθιά και στα 45 συνολικά εκλογικά τμήματα του Δήμου Σουλίου, τα 15 κόμματα που είχαν ψηφοδέλτιο στον νομό Θεσπρωτίας.


In this article

Join the Conversation