Κλειστό σημερα το 1ο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς

Η Δήμαρχος Σουλίου Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»....

Η Δήμαρχος Σουλίου

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τις επικρατούσες δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χιονόπτωσης- παγετού σε ολόκληρη της περιοχή του Δήμου.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την μη λειτουργία του Σχολικού Κέντρου Α/θμιας Εκπαίδευσης της Δ.Κ. Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου, την Τρίτη 10ην Φεβρουαρίου 2015.
In this article

Join the Conversation