Ο σύλλογος πολυτέκνων Παραμυθιάς για την φημολογούμενη επιστροφή της σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας

Τις τελευταίες μέρες τοπικός ραδιοσταθμός, ιερείς και πολύτεκνοι της περιοχής της  Ηγουμενίτσας, καλούν τις πολύτεκνες μητέρες με την φράση «για να πάρετε την ισόβια σύνταξη που σας έκοψαν…»...

Τις τελευταίες μέρες τοπικός ραδιοσταθμός, ιερείς και πολύτεκνοι της περιοχής της  Ηγουμενίτσας, καλούν τις πολύτεκνες μητέρες με την φράση «για να πάρετε την ισόβια σύνταξη που σας έκοψαν…»

Η προηγούμενη κυβέρνηση έπαυσε την χορήγηση της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας, η οποία χορηγούνταν από το κράτος  μέσω Ο.Γ.Α.  Υπενθυμίζουμε πως ο επίσημος – αρμόδιος φορέας είναι ο Ο.Γ.Α και όχι οι σύλλογοι πολυτέκνων.

Όλοι οι Έλληνες πολίτες που θίχθηκαν έχουν δικαίωμα  προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια. Ο σύνδεσμος μας  γνωρίζει στα μέλη του, ότι εμείς δεν αισθανόμαστε ηθικά και νομικά, πως μπορούμε να κατευθύνουμε – προτρέψουμε  τα μέλη μας  προς μια δικαστική κατεύθυνση, ούτε να υποδείξουμε  γραφεία νομικών  που κάνουν αυτήν την δουλειά.

Για κάθε θέμα  τους οι πολύτεκνοι  μπορούν να επικοινωνούν με τον πρόεδρο στο τηλ. 6978948024, και τον αντιπρόεδρο στο τηλ. 6973011629 .

Παραμυθιά  18-2-2015
Ο Πρόεδρος  Παναγιώτης  Τσουμέτης
Ο Γραμματέας Λιακος  Δημήτριος


In this article

Join the Conversation