Πρόσληψη καθαριστή/-στριας για το Νηπιαγωγείο Γκρίκας

Μία (1) θέση καθαριστή/-στριας για το υπόλοιπο διδακτικό έτος 2014 – 2015, που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την καθαριότητα δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας του Νηπιαγωγείου...

Μία (1) θέση καθαριστή/-στριας για το υπόλοιπο διδακτικό έτος 2014 – 2015, που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την καθαριότητα δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας του Νηπιαγωγείου Γκρίκας, προκηρύχθηκε από την σχολική επιτροπή του Δήμου Σουλίου.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Δευτέρα 2 Μαρτίου, στο Δήμο Σουλίου ή στην Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Γκρίκας ή στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου.

Θα ληφθούν υποψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια πρόσληψης των ενδιαφερομένων, τα οποία θα γνωστοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους με ευθύνη τους στην αίτησή τους, και τα οποία θα συνεκτιμήσει κατά περίπτωση η Σχολική Επιτροπή.

In this article

Join the Conversation