Νέο ανέκδοτο: Το 2023 θα κορεστεί ο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου. Παγιώνεται η μεταφορά απορριμάτων από την Κορύτιανη

Με «Πράσινα σημεία» σε κάθε δήμο στοχεύει να αντιμετωπίσει τη διαχείριση των απορριμμάτων η Περιφέρεια Ηπείρου. Πρόκειται για μια ιδέα που παρουσιάστηκε στην επιτροπή διαβούλευσης που συνεδρίασε προκείμενου...

Για τα Σημεία Συλλογής δε χρειάζεται καν περιβαλλοντική αδειοδότηση και το μόνο που απαιτείται είναι ένα οικόπεδο από 20 ως 200 τ.μ. το οποίο να είναι εύκολα προσβάσιμο από τους πολίτες.

Για τα τοπικά Πράσινα Σημεία: O χώρος των οικοπέδων πρέπει να είναι από 500 -5.000 τ.μ. και μπορεί να χωροθετηθεί στο ίδιο οικόπεδο με τους ΣΜΑ των αστικών αποβλήτων. Όμως χρειάζεται απαραίτητα περιβαλλοντική αδειοδότηση όπως άλλωστε και για τα Πράσινα Σημεία Κεντρικής Διανομής σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα για τα οποία χρειάζεται μια έκταση οικοπέδου 5.000-10.000τ.μ.Πέρα όμως από τα πράσινα σημεία ο Περιφερειακός Σχεδιασμός προβλέπει κι άλλες δράσεις διαχείρισης των απορριμμάτων.

Με βάση τη μελέτη που έχει γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας γίνεται σαφές ότι προωθείται η λογική «ο ρυπαίνων πληρώνει», μέσα από διαδικασίες πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί) στην πηγή, με στόχο ανακύκλωσης 50%, διαλογής στην πηγή υπολειμμάτων τροφών (βιολογικών αποβλήτων) και καθιέρωσης ειδικού τέλους ταφής για το σύνολο των μη επεξεργασμένων βιοαποδομήσιμων και αδρανών αποβλήτων που θα οδηγούνται σε Χ.Υ.Τ.Α.

Μερικές από τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αναθεώρησης είναι και οι:
– δημιουργία πυκνού δικτύου Πράσινων Σημείων για την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή από τους πολίτες για όλα σχεδόν τα ρεύματα αποβλήτων.
– μονάδες κομποστοποίησης για κάθε Περιφερειακή Ενότητα οι οποίες θα διαχειρίζονται αποκλειστικά βιοαπόβλητα μετά από διαλογή στην πηγή. – δημιουργία 4 Μονάδων Ανάκτησης για κάθε μία Π.Ε. και ένας ΧΥΤ αδρανών για τα απόβλητα Κατασκευών και Κατεδαφίσεων
– μονάδες αξιοποίησης της ιλύος που παράγεται από τις μεγάλες ΕΕΛ της Περιφέρειας και μονάδες επεξεργασίας της κόπρου από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείρισή της αποτελεί μείζον πρόβλημα.

Τα έργα αυτά θα μπορούν να υλοποιηθούν από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!