ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Εμπορικός Σύλλογος Παραμυθιάς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο Εμπορικός Σύλλογος Παραμυθιάς, ως μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ –ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ...

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Παραμυθιάς, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου την Τετάρτη 9/10/2013 και ώρα 13.30μ.μ. η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου, όλες τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 09:00 -14:00.

Για τον Εμπορικό Σύλλογο Παραμυθιάς

Σπυρίδων Γούσιας Πρόεδρος

In this article

Join the Conversation