Απαντηση Δημοτικής Αρχής για το σχολειο Βούλγαρη: Μεταξύ μας… ειλικρίνεια…

Μεταξύ μας… ειλικρίνεια… Είθισται ο τρόπος επικοινωνίας της δημοτικής αρχής με την αντιπολίτευση, να γίνεται μέσω της απευθείας κατάθεσης σχετικών ερωτήσεων πρωτίστως προς τις δημοτικές υπηρεσίες και το...

Μεταξύ μας… ειλικρίνεια…

Είθισται ο τρόπος επικοινωνίας της δημοτικής αρχής με την αντιπολίτευση, να γίνεται μέσω της απευθείας κατάθεσης σχετικών ερωτήσεων πρωτίστως προς τις δημοτικές υπηρεσίες και το Δημοτικό Συμβούλιο, και όχι μέσω του διαδικτύου, και αντίστοιχα να δίδονται οι απαντήσεις, παρόλ’ αυτά θεωρούμε αναγκαίο, προς αποφυγή της πλάνης και προς αποκατάσταση της αλήθειας, να διευκρινίσουμε τα εξής:

Το γεγονός της ανάκλησης της ένταξης του έργου «Παρεµβάσεις Εξοικονόµησης Ενέργειας σε υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια και υποδοµές στο ∆ήµο Σουλίου (Σχολείο Βούλγαρη)», κοινοποιήθηκε επισήμως με αλληλογραφία στις υπηρεσίες του Δήμου μόλις την 18/2/2015 με αριθμό πρωτόκολλου 1723 (συν/νη φωτογραφία εγγράφου) . Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία αφορά πλήθος έργων δήμων από όλη την Ελλάδα, η ανάκληση  έγινε στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», χωρίς όμως να προσδιορίζονται συγκεκριμένοι λόγοι και ξεκάθαρα κριτήρια. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει την μήνιν των Δημάρχων και της ΚΕΔΕ με έντονες αντιδράσεις (επισυνάπτεται Δελτίο Τύπου της ΚΕΔΕ).

Σαφέστατα και η δημοτική αρχή θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την ακύρωση της απόφασης αυτής, καθόσον πρόκειται για ένα έργο  ώριμο,  που θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί εντός του 2015. Αναμφίβολα θα συνεχιστεί η αδιάκοπη προσπάθεια εξεύρεσης  πόρων χρηματοδότησης.

Αυτή όμως θα έπρεπε να είναι και η θέση της αντιπολίτευσης. Να δώσει το δυναμικό παρόν στην προσπάθεια αυτή, να συμβάλλει στην ουσιαστική επιχειρηματολογία υπέρ της ακυρότητας της απόφασης αυτής. Και όχι απλώς να εξαπολύει αβάσιμες, αόριστες και ανακριβείς επιθέσεις για τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων.

Τούτος είναι ο εύκολος δρόμος.
Άλλωστε, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, θέλει αρετή και τόλμη η αντιπολίτευση.

In this article

Join the Conversation