Αιτήσεις Πλανοδίου Εμπορίου στην Θεσπρωτία

Οι ενδιαφερόμενοι για χορήγηση άδειας υπαιθρίου εμπορίου σύμφωνα με τον Ν. 4264/14 “Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις” μπορούν να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας (Γραφείο 50)...

Οι ενδιαφερόμενοι για χορήγηση άδειας υπαιθρίου εμπορίου σύμφωνα με τον Ν. 4264/14 “Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις” μπορούν να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας (Γραφείο 50) από την Πέμπτη 05-03-2015 έως και Τρίτη 31-03-2015 για την κατάθεση της αίτησης (παρέχεται από την υπηρεσία μας ) για χορήγηση άδειας Πλανοδίου Εμπορίου Π.Ε. Θεσπρωτίας με βάση τις αποφάσεις των Δ.Σ και την σχετική με την επικύρωση του αριθμού των αδειών, Απόφαση του Περιφερειάρχη , ο ανώτατος αριθμός των εν λόγω αδειών , ανέρχεται στις σαράντα τρεις 43

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίζονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά
1. Πιστοποιητικό ανεργίας
2. Πιστοποιητικό: Αναπηρίας 50% ή τυφλών, Πολυτέκνων ή Τρίτεκνων, Ανάπηρων του Ν.1370/44, Γονέων ανήλικων τέκνων με αναπηρία, Εγγραφής στα δημοτολόγια Ελλήνων Ρομά, Απεξαρτημένων ατόμων
3. Υπεύθυνη δήλωση Ότι δεν κατέχει ο ίδιος ,ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Ότι δεν είναι συνταξιούχος
4. Δύο(2) φωτογραφίες
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων και με την προϋπόθεση έγκρισης τηε άδειας πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου θα χορηγηθεί βεβαίωση έγκριση της άδειας την οποία θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να προσκομίσουν τα λοιπά δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση από τα παρακάτω:
6. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας επαγγελματικού – αγροτικού οχήματος
7. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης
8. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύματος
9.Πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για εγγραφή σ΄ αυτόν
10. Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων ποτών
Επιπλέον δικαιολογητικά
11. Εφόσον υπάρχει αναπλήρωση κατατίθενται Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης για αναπλήρωση στο όχημα ή/και βιβλιάριο υγείας για διάθεση τροφίμων –ποτών.

In this article

Join the Conversation