Διαβούλευση για μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απο βιομάζα στο Γαρδίκι

Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 300 KW, προτίθεται να εγκαταστήσει ιδιώτης στο Γαρδίκι και η Περιφέρεια διενεργεί διαβούλευση για το θέμα από 6 Μαρτίου μέχρι και...

Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 300 KW, προτίθεται να εγκαταστήσει ιδιώτης στο Γαρδίκι και η Περιφέρεια διενεργεί διαβούλευση για το θέμα από 6 Μαρτίου μέχρι και 21 Απριλίου.

Πιο συγκεκριμένα η περιφέρεια καλεί τον Δήμο Σουλίου, το τοπικό συμβούλιο Γαρδικίου, τις επιτροπές διαβουλευσης και ποιότητας ζωής καθώς και τους πολίτες, να λάβουν γνώση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να καταθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους.

Η εγκατάσταση της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 300 KW, πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο της περιοχής Γαρδικίου στη θέση «ΠΟΓΚΑ» και φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία “SYNGAS POWER P.C”

Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου –εκτός του Περιφερειακού Συμβουλίου-για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων καθώς και την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι το Τμήμα Περ/ντος & Υδροοικονομίας /Π. Ε. Θεσπρωτίας (Παν. Τσαλδάρη 18 -Ηγουμενίτσα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

In this article

Join the Conversation