133.700 ευρώ τακτική επιχορήγηση στο Δήμο Σουλίου

To ποσό των 133.700 ευρώ, θα λάβει ως τακτική επιχορήγηση ο Δήμος Σουλίου για την Τρίτη δόση του 2015. Το ποσό αυτό προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών και...

To ποσό των 133.700 ευρώ, θα λάβει ως τακτική επιχορήγηση ο Δήμος Σουλίου για την Τρίτη δόση του 2015.

Το ποσό αυτό προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών, έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Τα αποδιδόμενα ποσά των ΚΑΠ προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών, έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη

O Δήμος Ηγουμενιτσας θα λάβει 400.531 ευρώ και ο Δήμος Φιλιατών 146.774 ευρώ.

Διαβάστε την σχετική απόφαση από εδώ

In this article

Join the Conversation