Στην Βουλή η απενταξη των πεζοδρομίων Παραμυθιάς απο τον Βασίλη Γιόγιακα

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας, κατέθεσε Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή, σχετικά με την απένταξη έργου που αφορούσε την κατασκευή πεζοδρομίων στην πόλη της Παραμυθιάς. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη...

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Κύριε υπουργέ, Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου» του Άξονα Προτεραιότητας 6: «Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Ηπείρου» συνολικού προϋπολογισμού 661.000,00€, εντάχθηκε και το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων πόλης Παραμυθιάς» (έγγραφο της ΕΕΤΑΑ, αρ. πρωτ. 2560/12-12-2013). Μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες, στις 13/05/2014 έγινε η δημοπράτηση του έργου και αναδείχτηκε ο προσωρινός μειοδότης. Ωστόσο, ενώ ήδη από τις 14/07/2014 ο Δήμος Σουλίου είχε αποστείλει στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα (αρ. 9908/14-07-2014), ο εποπτεύων οργανισμός έκανε γνωστό (αρ. πρωτ. 910/25-02-2015) ότι ανακαλεί την απόφαση ένταξης του συγκεκριμένου έργου. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης η απένταξη έγινε με βάση «την ανάγκη μείωσης των υπερδεσμεύσεων του προγράμματος».

Κατόπιν των παραπάνω: Με ποιο αιτιολογημένο σκεπτικό ελήφθη η απόφαση απένταξης του συγκεκριμένου έργου; Τι προτίθεστε να πράξετε για την εκ νέου ένταξη του έργου στο πρόγραμμα και την άμεση υλοποίησή του;

Ο ερωτών βουλευτής
Βασίλειος Γιόγιακας
In this article

Join the Conversation