Αιχμές Μάριου Κάτση προς τον Δήμο Σουλίου για την ανακοίνωση της απενταξης των πεζοδρομίων της Παραμυθιάς

Απάντηση στην ανακοίνωση του Δήμου Σουλίου σχετικά με την απενταξη των πεζοδρομίων της Παραμυθιάς, δίνει με δελτίο τύπου του, ο βουλευτής Θεσπρωτίας του ΣΥΡΙΖΑ, Μάριος Κάτσης. Ο Μάριος...

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε από την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης «Κατασκευή πεζοδρομίων πόλης Παραμυθιάς δήμου Σουλίου» και προς αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων, ενημερώνουμετην τοπική κοινωνία με το αναλυτικό ιστορικό της υπόθεσης:

– Το παραπάνω έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007-2013» του Άξονα Προτεραιότητας 6, «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, στις 12/12/2013, σύμφωνα με το έγγραφο του  φορέα διαχείρισης – ΕΕΤΑΑ με αρ. πρωτ. 2560/12-12-2013.

– Όπως προκύπτει από την με Α.Π.: 17917/14-4-2014 εγκύκλιο του τότε Υπουργού κ. Χατζηδάκη : «οι εντάξεις στο σύνολο των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ανέρχονται σε 36,5 δισ. ευρώ, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 152,3% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΕΣΠΑ. Στόχος, είναι η μείωση της υπερδέσμευσης στο επίπεδο του 105 -115%».

– Επιπλέον, με διευκρινιστική εγκύκλιο (αρ.πρωτ. 21198/06-05-14), σημειώνεται, ότι αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της χώρας η εξυγίανση του προγράμματος (απεντάξεις) καθώς και το πάγωμα νέων εντάξεων σε αυτό. Ειδικότερα στην παρ. 1, αναφέρεται ότι εξαιρούνται της διαδικασίας εξυγίανσης, έργα τα οποία έως και την 14η Απριλίου του 2014, είχε κοινοποιηθεί στον υποψήφιο ανάδοχο η εγκριτική απόφαση της προϊσταμένης αρχής του αποτελέσματος της δημοπρασίας (αρ.30 Ν.3669/2008).

– Το έργο για την κατασκευή πεζοδρομίων του δήμου Σουλίου δημοπρατήθηκε στις 13 Μαΐου 2014. Εκπρόθεσμα, με βάση τη διευκρινιστική εγκύκλιο. Δηλαδή, το έργο ήταν ήδη καταδικασμένο όταν δημοπρατήθηκε και ήταν στις προτάσεις απένταξης από τον Απρίλιο του 2014 !.

– Οριστικές δεσμεύσεις της χώρας για απεντάξεις έργων στο ΠΕΠ «Ήπειρος-Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα  2007-2013» δόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Αύγουστο του 2014, σύμφωνα με το έγγραφο με Α.Π. :40095/06-08-2014 του Υφυπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Το εν λόγω έργο περιλαμβανόταν στους πίνακες εξυγίανσης που στείλαμε ως χώρα τον Αύγουστο του 2014 στην Ε.Ε., δηλαδή είχε οριστικά απενταχθεί !

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω προκαλεί εντύπωση το γεγονός, ότι ο Δήμος Σουλίου έσπευσε να αποδόσει ευθύνες στη σημερινή κυβέρνηση, αποσιωπώντας έτσι την αλήθεια. To έργο δυστυχώς είχε απενταχθεί από το ΕΣΠΑ από την προηγούμενη κυβέρνηση και μάλιστα από τον Αύγουστο, λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας αλλά και λόγω της υπερ-ένταξης έργων σε ένα μέτρο του ΕΣΠΑ με μικρότερο προϋπολογισμό.

Το θέμα υλοποίησης έργων, που στόχο έχουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και να ενισχύσουν την τοπική ανάπτυξη, είναι πολύ σοβαρό. Δε χωρά μετακύλιση ευθυνών. Φυσικά κανείς δεν επιχαίρει όταν χάνονται ευκαιρίες που θα ενίσχυαν τις τοπικές κοινωνίες.

Πιστεύουμε ότι με τη νέα κυβέρνηση θα ενισχυθεί ο αναπτυξιακός προγραμματισμός και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε μέσα από ένα πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους να προχωρήσουμε στα βήματα που έχει ανάγκη ο τόπος μας.

Y.Γ. Όλα τα έγγραφα και οι αποφάσεις που αναφέρονται παραπάνω, επισυνάπτονται προς κάθε ενδιαφερόμενο.

In this article

Join the Conversation