Στην Βουλή απο τον Βασ. Γιόγιακα και η απένταξη του Σχολείου Βουλγαρη απο το “Εξικονομώ”

ΠΡΟΣ: Τον υπουργό Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού & τον υπουργό Περιβάλλοντος Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας     ΘΕΜΑ: Απένταξη του κτιρίου «Βούλγαρη» από το πρόγραμμα ΕΞΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ. Το...

ΠΡΟΣ: Τον υπουργό Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού & τον υπουργό Περιβάλλοντος Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας    
ΘΕΜΑ: Απένταξη του κτιρίου «Βούλγαρη» από το πρόγραμμα ΕΞΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ.

Το 1937 στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, αναγέρθηκε με δωρεά της οικογένειας Βούλγαρη, ένα σχολικό συγκρότημα που ακόμη και σήμερα εντυπωσιάζει. Πρόκειται για ένα πέτρινο κτίσμα το οποίο για πολλά χρόνια λειτούργησε σαν σχολείο.
Στο πλαίσιο της αναγκαίας αποκατάστασης  του κτιρίου και της αναβάθμισης της λειτουργίας του, μετά από πολλά χρόνια, το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ τον Δεκέμβριο του 2013. Η αναβάθμιση αφορούσε μεταξύ άλλων την αντικατάσταση κουφωμάτων με άλλα, ενεργειακά αποδοτικότερα, την μόνωση στην εσωτερική πλευρά της τοιχοποιίας, την τοποθέτηση θερμοστατικών κεφαλών σε κάθε τερματική μονάδα, την αυτόματη θερμοκρασιακή προσαρμογή, την αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης και τον φωτισμό.
Με την Α.Π. 13/09-02/618/143/13.01.2014 απόφαση του ΥΠΕΚΑ το έργο εντάχθηκε στην πράξη «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Σουλίου» με προϋπολογισμό 400.000,00€.
Ωστόσο με την  Α.Π. 13/09-02/170294/173 της 7ης Ιανουαρίου 2015, (ΑΔΑ: ΩΟ450-7ΑΟ) ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης της ενταγμένης πράξης της Πρόσκλησης 1.13 (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ), με τη δικαιολογία ότι «δεν παρουσιάζουν πρόοδο σε σχέση µε τις κύριες συµβάσεις». Σύμφωνα με το έγγραφο που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  «οι αποφάσεις ένταξης ανακαλούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη».  Με τη διαδικασία αυτή ανακλήθηκε και η ένταξη του πρώην Δημοτικού Σχολείου «Βούλγαρη» στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II και πιο συγκεκριμένα το έργο «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Σουλίου, ύψους 400.000€».
–    Το έργο είναι ιδιαίτερης σημασίας, τόσο επί της ουσίας, για τη συντήρηση του κτιρίου όσο και τυπικά αφού μπορεί να αναβαθμίσει τη λειτουργία του και να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Επειδή ο Δήμος Σουλίου που έκανε το σχεδιασμό ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ, βρέθηκε αντιμέτωπος με σειρά χρόνιων γραφειοκρατικών προβλημάτων για τα οποία δεν ευθύνεται, τα αρμόδια υπουργεία καλούνται να δώσουν το συντομότερο λύση.

Κατόπιν των παραπάνω:
– Λόγω της σπουδαιότητας  του κτιρίου, βάσει ποιου χρονοδιαγράμματος θα κινηθείτε ώστε το συντομότερο να ενταχθεί τα συντομότερο σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ;
– Καθώς το κτίριο «Βούλγαρη», αποτελεί σύμβολο της ιστορίας της πόλης της Παραμυθιάς σε ποιες οφειλόμενες ενέργειες θα προβείτε άμεσα για την αναβάθμιση της λειτουργίας του, αφού κρίνεται αναγκαίο να επαναλειτουργήσει το συντομότερο;

Ο ερωτών Βουλευτής
Βασίλειος Γιόγιακας

In this article

Join the Conversation