Η νομική συμβουλή της εβδομάδας: Πότε είναι άκυρη η ιδιόγραφη διαθήκη

Γράφει για την paramythia-online.gr η Αναστασία Χρ. Μήλιου* Μόνο με δημόσια διαθήκη κληρονομούν πλέον κληρονόμοι που δεν ειναι συγγενείς του διαθέτη. Γιαυτούς δεν ισυει πλέον η ιδιογραφη και...

Με τις νέες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που ισχύουν από το Νοέμβριο του 2013, οι άνθρωποι που δεν έχουν εξ αδιάθετου κληρονόμους και επιθυμούν να αφήσουν την περιουσία τους σε τρίτους (εξωτικούς) υποχρεούνται πλέον, να συντάσσουν μόνο δημόσια διαθήκη και όχι ιδιόγραφη ή μυστική. Οι δύο αυτές διαθήκες εφόσον ο διαθέτης δεν έχει εξ αδιαθέτου κληρονόμους θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ως μη υπάρχουσες και η περιουσία του διαθέτη θα περιέρχεται κατευθείαν στο Δημόσιο.

Για τις ιδιόγραφες και μυστικές διαθήκες που συντάχθηκαν από διαθέτη που απεβίωσε πριν τον Νοέμβριο του 2013, ο νόμος απαιτεί την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από γραφολόγο πραγματογνώμονα, ο οποίος θα επιβεβαιώνει ότι η υπογραφή και η γραφή είναι του διαθέτη. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση θα μπορεί ο εξωτικός (τρίτος) να κληρονομήσει την περιουσία που του άφησε ο διαθέτης με την διαθήκη του. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν μόνο για τις διαθήκες που συντάσσονται στην Ελλάδα αλλά και τις διαθήκες που συντάσσονται στο εξωτερικό.

Εφόσον δηλαδή ο διαθέτης δεν έχει εξ αδιαθέτου συγγενείς έστω και μακρινούς, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να απευθύνεται σε συμβολαιογράφο για να συντάξει διαθήκη, εφόσον επιθυμεί η περιουσία του να αποδοθεί σε κάποιο τρίτο φιλικό του πρόσωπο το οποίο όμως δεν είναι συγγενής του.

Πρέπει δε να τονίσουμε ότι τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για την περίπτωση που δεν υπάρχουν εξ αδιαθέτου κληρονόμοι. Όταν υπάρχουν εξ αδιαθέτου κληρονόμοι ισχύουν και τα τρία είδη διαθηκών κανονικά.

 


*ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 6945-028153 e-mail: [email protected],
[email protected] www.legalaction.gr, fb: Αναστασία Μήλιου

In this article

Join the Conversation