Τα αποτελέσματα των εκλογών του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαρδικίου

Με μεγάλη συμμετοχή (περισσότερα από 100 μέλη) και με μεγάλη ανανέωση, πραγματοποιηθήκαν οι εκλογές στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γαρδικίου. Το νέο ΔΣ θα συσταθεί σε σώμα, σε επόμενη συνεδρίαση...

Με μεγάλη συμμετοχή (περισσότερα από 100 μέλη) και με μεγάλη ανανέωση, πραγματοποιηθήκαν οι εκλογές στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γαρδικίου. Το νέο ΔΣ θα συσταθεί σε σώμα, σε επόμενη συνεδρίαση

Τα αποτελέσματα των εκλογών για το ΔΣ:
1. Φράγκος Άρης 60
2. Γκέκα Κική
59
3. Τσουγκάρης Μιχάλης
57
4. Τσίτου Χρυσούλα
55
5. Γκέκα Ευαγγελία
47
6. Νάκος Ελευθέριος 44
7. Ευαγγελίδης Ιωάννης 39
8. Λαγούρης Αθανάσιος 24
9. Γόγολου Ξένια 16
10. Παπαδοπούλου Δήμητρα 16
11. Μπασιούκα Όλγα 14

Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ΕΕ:
1. Ντούκας Λεωνίδας 52
2. Γκέκας Κωνσταντίνος 41
3. Τσουγκάρης Γρηγόριος 37

In this article

Join the Conversation