Συνάντηση εργασίας Δημοτικής Αρχής και Επιμελητηρίου για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος και της επιχειρηματικότητας

Η Διοίκηση του επιμελητηρίου Θεσπρωτίας επισκέφθηκε το Δήμο Σουλίου την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00πμ. Παρόντες στη συνάντηση ο πρόεδρος του επιμελητηρίου κ. Πάσχος, ο Α’...

Η Διοίκηση του επιμελητηρίου Θεσπρωτίας επισκέφθηκε το Δήμο Σουλίου την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00πμ.

Παρόντες στη συνάντηση ο πρόεδρος του επιμελητηρίου κ. Πάσχος, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννου, ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Τσακίρης, ο Διευθυντής του επιμελητηρίου κ. Ζουμπούλης, η Δήμαρχος Σουλίου κ. Μπραΐμη – Μπότση, ο Αντιδήμαρχος και υπεύθυνος εμπορίου κ. Κωσταράς και ο εντεταλμένος τουρισμού κ. Λώλος.

Συζητήθηκαν θέματα ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας – τουρισμού και υποδομών. Μετά από εκτενή διάλογο και ενημέρωση για την στοχευόμενη προώθηση και προβολή της ντόπιας επιχειρηματικής δραστηριότητας  αποφασίστηκε η υλοποίηση κοινών δράσεων όπως:

1. Η δημιουργία μια επιτροπής για τον συντονισμό προώθησης του τουριστικού προϊόντος (απαιτείται σύμφωνη γνώμη και συνεργασία με τους άλλους Δήμους)
2. Ενέργειες για την πάταξη του παραεμπορίου
3. Παρεμβάσεις για μείωση της γραφειοκρατίας και ταλαιπωρίας των επιχειρηματιών – πωλητών σε θέματα Δήμου και επιμελητηρίου
4. Πιστοποίηση και προβολή τοπικών προϊόντων
5. Κατάρτιση εμπλεκομένων στον τουρισμό και το εμπόριο
6. Από κοινού στοχευόμενες δράσεις – εκδηλώσεις για την προσέλκυση επισκεπτών.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!