15 προσλήψεις διάρκειας δύο μηνών στον Δήμο Σουλίου

Ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αρίθμ. 41/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, δέκα πέντε (15)...

Ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αρίθμ. 41/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, δέκα πέντε (15) άτομα, για την την κάλυψη κατεπείγουσων και εποχιακών αναγκών του Δήμου Σουλίου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες:

6 θέσεις -ΥΕ εργατών/τριών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρου)
4 θέσεις – ΥΕ εργατών/τριών καθαριότητας-γενικών καθηκόντων
3 θέσεις – ΔΕ29 Οδηγών Φορτηγού
2 θέσεις – ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων έργων (τσάπας-JCB)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στα Γραφεία του Δήμου Σουλίου, οδός Κ. Καραμανλή 179, από 27 Μαρτίου 2015 , ημέρα Παρασκευή , μέχρι και 03-04-2015, ημέρα Πέμπτη. (τηλεφωνικό κέντρο Δήμου :2666360100- 2666360104).

Διαβάστε την σχετική πράξη εδω

In this article

Join the Conversation