Απο σήμερα το διήμερο συνέδριο στην Παραμυθιά για την διαχείριση υγρων αποβλήτων και παραγωγή βιοκαυσίμων