Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο. Δειτε τα 14 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Δευτέρα 6 Απριλίου στις 17:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με 14 θέματα στην ημερησία διάταξη: ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή επιχορηγήσεων και τροποποίηση προϋπολογισμού...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Δευτέρα 6 Απριλίου στις 17:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με 14 θέματα στην ημερησία διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή επιχορηγήσεων και τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.
ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση 3ης παράτασης του έργου: *ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*.
ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: *ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: *ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*.
ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Αντικατάσταση τμημάτων Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ Τσαγγαρίου Δ. Σουλίου.
ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση παράτασης εργασιών: Πολιτική προστασία Δ.Ε Αχέροντα.
ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση παράτασης του έργου: Ενίσχυση Ύδρευσης – Αντικατάσταση Δικτύων Δ.Ε Αχέροντα.
ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή ένταξης της πράξης « Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος (2007-2013)» Π.Α.Α. 2007-2013)- Μέτρο 321.
ΘΕΜΑ 9ο: Καθορισμός – Διενέργεια Διαγωνισμού για το υποέργο: *Οδηγός Πόλης Δήμου Σουλίου*.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ ΑΡΩΓΗ, έτους 2014.
ΘΕΜΑ 11ο: Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ *ΑΡΩΓΗ* του Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση της αριθμ. 23/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ *ΑΡΩΓΗ*, περί: ”Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*.
ΘΕΜΑ 13ο: Ανανέωση μίσθωσης εγκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία 277-ΨΑΚΑ. 
ΘΕΜΑ 14ο: *Έγκριση δαπανών εορτών Σουλίου*.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!