Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ο εκσυγχρονισμός των αρδευτικών με προϋπολογισμό 615.000,00€

Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους δημότες του Δήμου Σουλίου ότι σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα στις 30/03/2015 εντάχθηκε η πράξη: «Βελτίωση –...

Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους δημότες του Δήμου Σουλίου ότι σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα στις 30/03/2015 εντάχθηκε η πράξη: «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας», Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007 – 2013) – Μέτρο 321 συνολικού προϋπολογισμού 615.000,00€.

Το αντικείμενο του έργου αφορά: -στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση αντλιοστασίων των αρδευτικών έργων Πεδιάδας Παραμυθιάς και Αχέροντα Γλυκής και ειδικότερα στην εγκατάσταση ομαλών εκκινητών για την ομαλή εκκίνηση και στάση αντλητικών συγκροτημάτων (23 τεμ.), στην εγκατάσταση τριπολικών ηλεκτρονόμων (46 τεμ.), στην εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών για τη μεταβολή του ρυθμού περιστροφής των αντλητικών συγκροτημάτων και συνεπώς για τον άριστο έλεγχο της πίεσης και της παροχής του δικτύου (10 τεμ.), στην αντικατάσταση πινάκων αντιστάθμισης (3 τεμ.). – στην εγκατάσταση πριν από την κοινή υδροληψία πλωτού φράγματος από σωλήνες και μηχανισμού απομάκρυνσης φύλλων και άλλων φερτών υλικών για την αποτροπή εισόδου αυτών στα αντλητικά συγκροτήματα.

Ευχαριστούμε πολύ τον τοπικό βουλευτή κ. Κάτση Μάριο, που σε συνέχεια της ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Μαρτίου στο Δημαρχείο στην Παραμυθιά έκανε καίρια και καθοριστική παρέμβαση που βοήθησε στην ένταξη του συγκεκριμένου έργου.

Γραφείο Τύπου Δήμου Σουλίου

In this article

Join the Conversation