Τα αποτέλεσμα των δίμηνων προσλήψεων στον Δήμο Σουλίου. Όλα τα ονοματα.

Δημοσιεύτηκε το πρωί της Δευτέρας στην Διαύγεια, η απόφαση του Δήμου Σουλίου για την επιλογή και πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2)...

Δημοσιεύτηκε το πρωί της Δευτέρας στην Διαύγεια, η απόφαση του Δήμου Σουλίου για την επιλογή και πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.

Η χρονική διάρκεια απασχόλησης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας και οι κάτωθι επιλεγμένοι, καλούνται να παρουσιαστούν την Πέμπτη 9 Απριλίου στις 07:00 π.μ, ώστε να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα κληθεί ο αμέσως επόμενος επιλαχών.


1. ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΛΑΣ – Ειδικότητα ΥΕ16
2. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΝΙΟΣ – Ειδικότητα ΥΕ16
3. ΧΑΡΙΣΗΣ ΣΙΟΥΤΗΣ – Ειδικότητα ΥΕ16
4. ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΊΔΟΣ – Ειδικότητα ΥΕ16
5. ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΑΚΟΣ – Ειδικότητα ΥΕ16
6. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΚΟΥ –  Ειδικότητα ΥΕ16
7. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΡΕΚΟΣ –  Ειδικότητα ΥΕ16
8. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ – Ειδικότητα ΥΕ16
9. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ – Ειδικότητα ΥΕ16
10. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΓΓΟΣ – Ειδικότητα ΥΕ16
11. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ – Ειδικότητα ΔΕ28
12. ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΤΣΑΚΟΣ – Ειδικότητα ΔΕ28
13. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ – Ειδικότητα ΔΕ29
14. ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΤΣΗΣ – Ειδικότητα ΔΕ29
15. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΚΟΣ – Ειδικότητα ΔΕ29


In this article

Join the Conversation