Στον Πύργο Κούλια ξεναγήθηκαν οι Σουηδοί εμπειρογνώμονες του συνεδρίου διαχείρισης αποβλήτων.

Στον Πύργο της Κούλιας στην Παραμυθιά, βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης οι Σουηδοί επιστήμονες εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στο διήμερο συνέδριο διαχείρισης υγρών αποβλήτων και παραγωγής στερεών βιοκαυσίμων που...

Στον Πύργο της Κούλιας στην Παραμυθιά, βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης οι Σουηδοί επιστήμονες εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στο διήμερο συνέδριο διαχείρισης υγρών αποβλήτων και παραγωγής στερεών βιοκαυσίμων που πραγματοποιείται στην Παραμυθιά, συνοδευόμενοι από τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Γώγο.

Οι σύνεδροι ξεναγήθηκαν στους 5 ορόφους του Πύργου που φιλοξενούν την μόνιμη φωτογραφική έκθεση συνοδευόμενη από το αντίστοιχο εποπτικό υλικό με θέμα «Η μνημειακή κληρονομιά της Θεσπρωτίας από τους βυζαντινούς χρόνους μέχρι την ύστερη Τουρκοκρατία», που διοργανώνει η 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Ο Πύργος Κούλια, χρονολογείται στο β’ μισό του 18ου αρχές 19ου αιώνα, ανήκει στον τύπο της οχυρής πυργόμορφης κατοικίας και αποτελεί ένα από τα καλύτερα σωζόμενα δείγματα οχυρωματικής κατοικίας στη βορειοδυτική Ελλάδα.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!