Ερωτήσεις στη Βουλή του Β. Γιόγιακα για επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων και για την εφαρμογή του ν.4061/2012

Προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και ΕνέργειαςΘέμα: Τεράστιες καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και τις επιδοτήσεις κτηνοτρόφων. Η εμφάνιση ενζωοτικής λεύκωσης, σε βοοειδή κατά τη διάρκεια του 2014, προκάλεσε...

-Τι μέτρα πρόκειται να λάβει το υπουργείο ώστε να εξεταστούν το συντομότερο οι ενστάσεις, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν τις αποζημιώσεις που τους οφείλονται καθώς και το μέρος των επιδοτήσεων που δεν τους έχει δοθεί λόγω του καθεστώτος «ανωτέρας βίας»;
-Σε ποιες κινήσεις πρόκειται να κινηθεί το υπουργείο ώστε οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι να μην υπόκεινται τις συνέπειες των γραφειοκρατικών διαδικασιών και να μπορούν να λαμβάνουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται, χωρίς προβλήματα, λόγω ανωτέρας βίας;


Ο ερωτών βουλευτής
Βασίλειος Γιόγιακας

ΠΡΟΣ: Τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στην εφαρμογή του νόμου 4061/2012, σχετικά με τη «διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με το άρθρο 24, του νόμου 4061/ 2012 (ΦΕΚ: Τεύχος Πρώτο, αρ. φύλλου 66, 22/03/2015) σχετικά με τη «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις», οι κτηνοτρόφοι «που αποκαταστάθηκαν κτηνοτροφικά σε ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν, μόνο, δικαίωμα χρήσης των ακινήτων αυτών», (παράγραφος 2). Όπως αναφέρεται στη συνέχεια «δικαίωμα χρήσης του ακινήτου διατηρούν και οι νόμιμοι κληρονόμοι των αποκατασταθέντων κτηνοτρόφων, αν διατηρούν το ποίμνιο και δεν μεταβάλλουν τη χρήση του βοσκοτόπου για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη δημοσίευση του νόμου». Στο ίδιο άρθρο (παράγραφος 4) αναφέρεται επίσης: «Αν ο αποκαταστημένος κτηνοτρόφος ή ο νόμιμος διάδοχός του άλλαξε τη χρήση τμήματος του βοσκοτόπου σε γεωργική μπορεί να υποβάλλει αίτηση εξαγοράς του τμήματος αυτού στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, εφόσον αποδεικνύει την αλλαγή χρήσης μέχρι την 5.6.1993 και η επιφάνειά του δεν υπερβαίνει τα 60 στρέμματα».

Από την ίδια παράγραφο προκύπτει ότι η ολοκλήρωση των αιτήσεων εξαγοράς έληξε στις 31.12.2012. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων προκαλούνται ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα καθώς δημιουργούνται διαφορετικές κατηγορίες νόμιμων κληρονόμων ή νόμιμων δικαιούχων όπως αναφέρει ο νόμος καθώς: Σε κάποιες περιπτώσεις κληρονόμοι είναι τα τέκνα των κτηνοτρόφων και σε κάποιες άλλες δικαιούχοι εμφανίζονται σύζυγοι των τέκνων των κτηνοτρόφων. Αυτό, σύμφωνα με την περιγραφή του νόμου, αλλά και το έγγραφο που δίνει οδηγίες για την εφαρμογή του νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2/5//2012, αρ. πρωτ. 1024/51539), δίνει τη δυνατότητα στους νόμιμους κληρονόμους να εξαγοράσουν τα ακίνητα αλλά δημιουργεί κωλύματα σε εκείνους ή εκείνες που έχουν μεταβιβάσει τα οικόπεδα στις ή στους συζύγους τους που είναι νόμιμοι δικαιούχοι. Παράδοξο ωστόσο, είναι ότι μπορεί να επωφεληθεί των προβλέψεων του νόμου ο σύζυγος ή η σύζυγος ενός δικαιούχου αν ο τελευταίος έχει αποβιώσει και όχι αν ζει.

Με τον τρόπο αυτό κάποιοι μπορούν να επωφεληθούν του νόμου και κάποιοι άλλοι που πληρούν τα ίδια κριτήρια όχι. Να σημειωθεί ότι η πρόβλεψη του ίδιου νόμου, στο άρθρο 23, παράγραφος 1, που αναφέρει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς με σειρά προϋποθέσεων, μία από τις οποίες είναι το οικόπεδο να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) στρέμματα», περιορίζει ιδιαίτερα τον αριθμό των δικαιούχων καθώς πολλοί έχουν στην ιδιοκτησία τους περισσότερα από δέκα στρέμματα.

Κατόπιν το παραπάνω,
Πώς προτίθεται το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να επιλύσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί; Γιατί να μη θεωρούνται νόμιμοι διάδοχοι οι σύζυγοι, οι κατιόντες απόγονοι, καθώς και οι σύζυγοι κατιόντων, των αποκατασταθέντων κτηνοτρόφων; Θα μπορούσε να αντικατασταθεί το κείμενο της παραγράφου 2, του άρθρου 24 και να αναφέρει «δικαίωμα χρήσης του ακινήτου διατηρούν και οι νόμιμοι διάδοχοι των αποκατασταθέντων κτηνοτρόφων αν διατηρούν το ποίμνιο και δεν μεταβάλλουν τη χρήση του βοσκοτόπου για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη δημοσίευση του νόμου;
.
Ο Ερωτών βουλευτής
Βασίλειος Γιόγιακας
In this article

Join the Conversation