Δημοπρασία για εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς την 5η Μαΐου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα από 11.00 έως 12.00 π.μ., ενώπιον της επιτροπής του...

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς την 5η Μαΐου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα από 11.00 έως 12.00 π.μ., ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π/Δ 270/81 για την εκμίσθωση Δημοτικών Ακινήτων.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής που έχει οριστεί με την αριθ. 5/2015 απόφαση του Δ.Σ. τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής θα αναλάβει ο Υπάλληλος του Δήμου κ. Σπύρου Θωμάς (2666360114), από τον οποίο θα παρέχονται και πληροφορίες για την δημοπρασία, καθημερινά και ώρες 08:00-14:00

Οι εκμισθωμένες εκτάσεις βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου η θέση, η έκταση και το κατώτερο όριο προσφοράς ανά στρέμμα αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

In this article

Join the Conversation