Ερώτηση του Β. Γιόγιακα στην Βουλή για το λαθρεμπόριο καυσίμων και το σύστημα εισροών εκροών

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τον Υπουργό Οικονομικών Θέμα: Λαθρεμπόριο καυσίμων και εγκατάσταση συστήματος εισροών εκροών στα πρατήρια...

Οι υπόχρεοι των πρατηρίων που δεν αποστέλλουν στοιχεία, θα πρέπει να οριστικοποιήσουν άμεσα την εγγραφή τους στο μητρώο και να ζητήσουν από τον εγκαταστάτη τους να επισπεύσει τη διασύνδεσή τους με τη Γ.Γ.Π.Σ. Σε έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, (16/01/2015, Α.Π.: 4758/84), αναφέρεται ότι «σχετικά µε την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν την εγκατάσταση των συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών, διευκρινίζεται ότι, όπως συνέβη µε την εκπνοή της προθεσμίας εγκατάστασης αυτών για τα πρατήρια των προηγούμενων φάσεων, απεστάλη στο πέρας της προθεσμίας εγκατάστασης της γ’ φάσης, εγκύκλιος (σ.σ. εννοεί την ΑΔΑ:796ΚΦ-2ΝΖ) στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για διενέργεια ελέγχων σχετικά µε τη συμμόρφωση των πρατηρίων της χωρικής τους αρμοδιότητας, ως προς την εγκατάσταση των ως άνω συστημάτων. Στην ίδια εγκύκλιο καθίστατο σαφές ότι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση και παρέχονταν οδηγίες για τον έλεγχο της λειτουργικότητας του συστήματος». Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο: «Ειδικά η διαπίστωση της µη διασύνδεσης µε τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, επιφέρει στον πρατηριούχο κυρώσεις αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Μεταφορών και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας».

Κατόπιν των παραπάνω: Πόσους ελέγχους και που έχουν κάνει οι αρμόδιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Μεταφορών και του Υπουργείου Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων; Ποια είναι τα αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων; Σε ποιες ενέργειες, έχετε προβεί εις βάρος των ιδιοκτητών πρατηρίων υγρών καυσίμων που δεν έχουν εγκαταστήσει το σύστημα εισροών – εκροών και λειτουργούν με αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των συναδέλφων τους;

Ο ερωτών βουλευτής
Βασίλειος Γιόγιακας
In this article

Join the Conversation