Δήλωση κτηνιάτρου εκτροφής. Οι Εγκεκριμένοι Κτηνίατροι σε Παραμυθιά και Ηγουμενιτσα

Οι κτηνοτρόφοι της Θεσπρωτίας, θα πρεπει να προσέλθουν στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Θεσπρωτίας, για να δηλώσουν εγγράφως τον Κτηνίατρο Εκτροφής της επιλογής...

Οι κτηνοτρόφοι της Θεσπρωτίας, θα πρεπει να προσέλθουν στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Θεσπρωτίας, για να δηλώσουν εγγράφως τον Κτηνίατρο Εκτροφής της επιλογής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 της αριθμ. 816/156798/2014 ΥΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της παραπάνω ΥΑ, οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του «Κτηνιάτρου Εκτροφής», για την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της Βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και βοοειδών (εμβολιασμοί με REV- 1, αιμοληψίες, κ.λ.π.)

Εγκεκριμένοι Κτηνίατροι Εκτροφής της ΠΕ Θεσπρωτίας, επί του παρόντος, είναι οι:

1) Χόβολος Θεόδωρος- 49 Προκρίτων 10, Παραμυθιά, τηλ.: 2666022393 
2) Μαρτίνης Δονάτος- Ελευθερίας 11, Ηγουμενίτσα τηλ.: 2665023131

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!