Υπουργείο Οικονομίας & Υποδομών: Μέσω 5 δράσεων μπορεί να εξασφαλίσει η χρηματοδότησή για το σχολειο Βούλγαρη

Απάντηση στον Β. Γιογιακα

Μέσω πέντε διαφορετικών δράσεων μπορεί να εξασφαλίσει την χρηματοδότησή του το κτίριο «Βούλγαρη», μετά την απόφαση απένταξης από το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ, τον περασμένο Ιανουάριο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, μέσω της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, σε Ερώτηση του βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα (Αρ. πρωτ.: 881/17.03.2015), το έργο μπορεί να ενταχθεί, μετά τη συγκρότηση των Επιτροπών παρακολούθησης των Προγραμμάτων καθώς και των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για το σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου των Προγραμμάτων, σε μία από τις παράκατω δράσεις:

-«Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»
-«Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμαβανομένων των δημοσίων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης».
-«Υποδομεές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
-«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ),
Ωστόσο εκείνο, που θα θέλαμε να σημειώσουμε είναι ότι διαπιστώνουμε για άλλη φορά ότι παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης για ευελιξία και άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα, υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις που μπορεί να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στη χρηματοδότηση έργων εντός του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης

Δυστυχώς το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ενώ εμφανίζεται να απαντάει θετικά δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, αλλά περιγράφει επί της ουσίας το μέρος εκείνο που αφορά τη γραφειοκρατική διαδικασία. Συγκεκριμένα, στην Ερώτηση του βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα, το αρμόδιο υπουργείο αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην απάντησή του:

«Σε ότι αφορά στη δυνατότητα χρηματοδότησης της πράξης κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, στο Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 -2020 που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2014, προβλέπεται η χρηματοδότηση για την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια μέσω του θεματικού στόχου 4 «Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χχαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» και της επενδυτικής προτεραιότητας 4γ «Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμαβανομένων των δημοσίων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης». Σχετικές δράσεις προβλέπονται στο Ε.Π. «Υποδομεές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), καθώς και στα Περιφερειακά Προγράμματα. »

Επίσης στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων θα μπορούσε να εξεταστεί η περίπτωση, μετά από σχετική ανάλυση, ενδεχόμενης Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης με χρήση του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, που θα αφορά στην προστασία και αξιοποιηση του αναπτυξαικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής του έργου. »

Επισημαίνεται ότι στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκρότηση των Επιτροπών παρακολούθησης των Προγραμμάτων καθώς και των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για το σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου των Προγραμμάτων μέρος του οποίου είναι η σύσταση των Διαχειριστικών Αρχών. Συνεπώς είναι πρόωρη ακόμη η αναφορά σε ένταξη ενός έργου σε κάποιο Πρόγραμμα.»

Η ένταξη ή μη ενός έργου αποτελεί αρμοδιότητα της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο οποίο θα υποβληθεί το έργο προς ένταξη και η οποία εφαρμόζει κατά την αξιολόγηση τα κριτήρια (αναπτυξιακά, ωριμότητας κτλ) που εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακαλούθησης του κάθε προγράμματος, με βάση το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και την εθνική νομοθεσία».

Εμείς από την πλευρά μας, ευελπιστούμε ότι οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατόν για να ενταχθούν όσο γίνεται περισσότερα προγράμματα, στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 – 2020.

Aπο το γραφείο του Βοιυλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα.

In this article

Join the Conversation