Ενημέρωση απο το Δήμο Σουλίου για τον παθογόνο βακτήριο των ελαιόδεντρων

Το xylella fastidiosa είναι ένα νέο παθογόνο βακτήριο που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα. Πρόκειται για πολύ επικίνδυνο οργανισμό καραντίνας που δεν έχει εμφανιστεί ακόμα στην Ελλάδα, αλλά έχει ήδη...

Το xylella fastidiosa είναι ένα νέο παθογόνο βακτήριο που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα. Πρόκειται για πολύ επικίνδυνο οργανισμό καραντίνας που δεν έχει εμφανιστεί ακόμα στην Ελλάδα, αλλά έχει ήδη προκαλέσει μέσα σε 18 μήνες από την πρώτη εμφάνιση του, τεράστιες ζημιές στην γειτονική μας Νότια Ιταλία. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχουν προσβληθεί περισσότερα ίσως από ένα εκατομμύριο ελαιόδεντρα στην περιφέρεια.

Το παθογόνο βακτήριο Xylella fastidiosa σε συνεργασία με διάφορα είδη μυκήτων ξύλου και ξυλοφάγων εντόμων φράσσει τα αγγεία του ξύλου των φυτών- ξενιστών( αδροβακτηρίωση) προκαλώντας καψάλισμα, χλώρωση και μαρασμό στα φύλλα, νέκρωση των κορυφών στα κλαδιά, ξηράνσεις κλάδων και τελικά ταχεία εξασθένηση και ξήρανση- αποπληξία ολόκληρου του δέντρου.

Μεταδίδεται με το πολλαπλασιαστικό υλικό (νεαρά δενδρύλια που προορίζονται για φύτευση)

Δεν υπάρχει κάποια εγκεκριμένη χημική καταπολέμηση για το βακτήριο. Η αντιμετώπιση βασίζεται σε μέτρα πρόληψης. Απαιτούνται αυστηροί έλεγχοι στη διακίνηση των φυτικών ειδών που αναφέρονται ως ενδημικά του βακτηρίου. Τα φυτικά είδη και το πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να συνοδεύονται με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, να είναι πιστοποιημένα και απαλλαγμένα από τα έντομα- φορείς του βακτηρίου. Η απαγόρευση εισόδου δενδρυλίων ελιάς από περιοχές της Ιταλίας που έχει βρεθεί το βακτήριο είναι το πιο σημαντικό μέτρο. Εισαγωγές φυτών πρέπει να γίνονται μόνο από επιλεγμένα φυτώρια περιοχών απαλλαγμένων από το βακτήριο. Οι καλλιεργητές πρέπει να ελέγχουν συστηματικά τις καλλιέργειες τους, ώστε αν διαπιστώσουν κάποιο από τα προαναφερθέντα συμπτώματα να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες φυτοϋγειονομικές αρχές και να προμηθεύονται φυτά που φέρουν απαραιτήτως φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

In this article

Join the Conversation