4.920€ για την Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Σουλίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου» σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του υπαλλήλου του Δήμου,...

Ο Δήμος Σουλίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου» σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του υπαλλήλου του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 4.920,00 € με ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά μέχρι την Τετάρτη 7 Μαΐου 2015 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς και συγκεκριμένα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου).

Ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των προσφορών: 7 Μαΐου 2015 και ώρα 13:30. Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου κα. Μπαλάσκα Φρειδερίκη, κ. Παπαευαγγέλου Ευάγγελος (τηλ. 2666360104). Κατεβάστε την τεχνική περιγραφή από εδώ


In this article

Join the Conversation