42.500 στον Δήμο Σουλίου για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών

Πίστωση ύψους 42.500 ευρώ εγκρίθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών προς τον Δήμο Σουλίου για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών. Το ποσο αυτό αφορά χρηματοδοτήση ενέργειων όπως προληπτικό...

Πίστωση ύψους 42.500 ευρώ εγκρίθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών προς τον Δήμο Σουλίου για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

Το ποσο αυτό αφορά χρηματοδοτήση ενέργειων όπως προληπτικό καθαρισμό της βλάστησης σε άλση, πάρκα και κατασκηνώσεις), συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, προληπτικά μέτρα αποφυγής πυρκαγιών σε ανεξέλεγκτες χωματερές, ενίσχυση εθελοντικών δράσεων, αγορά εξοπλισμού (βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κλπ), κάλυψη λειτουργικών εξόδων (καύσιμα, υπερωρίες μη μόνιμου προσωπικού κλπ) και κάλυψη δαπανών μίσθωσης σχετικών οχημάτων ή μηχανημάτων.

Το συνολικό ποσό για τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας είναι 145.400 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 58.100
ΣΟΥΛΙΟΥ 42.500
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 44.800

In this article

Join the Conversation