Ορίστηκε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων. Ποιες την αποτελούν.

Ορίστηκε απο τον Δήμο Σουλιου, η προβλεπόμενη από άρθρο 97 του Ν. 3852/2010, Υπηρεσιακή Μονάδα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των...

Ορίστηκε απο τον Δήμο Σουλιου, η προβλεπόμενη από άρθρο 97 του Ν. 3852/2010, Υπηρεσιακή Μονάδα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Σουλίου αποτελείται από 5 μέλη και ποιο συγκεκριμένα από τις:
– Την Δήμαρχο, Μπραΐμη Σταυρούλα ως Πρόεδρο.
– Την Δημοτική Σύμβουλο Ντούκα Βασιλική.
– Tην Δημοτική Σύμβουλο Μπαξεβάνου -Μαρία
Την υπάλληλο του Δήμου Σπύρου Όλγα
Την Κωλέτση Αικατερίνη εκπρόσωπο του Συλλόγου «ΦΛΟΓΑ»

Ενδεικτικά στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας περιλαμβάνοντε:
– Η εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και η προώθηση, με κάθε πρόσφορο μέσο σε επίπεδο Δήμου του γενικότερου στόχου για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς.
– Η ευαισθητοποίηση/ενημέρωση και πληροφόρηση των κατοίκων στο ζήτημα της ισότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και μέτρων δράσης.
– Ο εντοπισμός και η προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου στον τομέα της εργασίας, της παιδείας, της εκπαίδευσης, των οικογενειακών σχέσεων, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης.
– Η επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τους ΟΤΑ του Νομού, τις τοπικές συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις, τους μαζικούς φορείς και τις ΜΚΟ.

In this article

Join the Conversation