ΒΙΝΤΕΟ: Συγκέντρωση στη Παραμυθιά του Πανελληνίου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών

Η φορολόγηση, η αυτοκατανάλωση, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, η ένταξη στον ΛΑΓΗΕ καθώς και ο υπό ίδρυση σύνδεσμος αγροτικών θεμάτων, ήταν το κύριο αντικείμενο της συγκέντρωσης που πραγματοποίησε...

σας καλωσορίζουμε στον ιστορικό Δήμο Σουλίου. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ευχαριστούμε τον σύνδεσμο σας που επέλεξε την Παραμυθιά για να πραγματοποιηθεί η σημερινή εκδήλωση. Αποδείξατε την αποκέντρωση στην πράξη, εξάλλου σημασία και νόημα δεν δίνει ποτέ η ποσότητα αλλά η ποιότητα.
Ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας στο Δήμο μας, τη Θεσπρωτία, την Ήπειρο εξακολουθεί να αποτελεί η αγροτική  – γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ντόπιοι παραγωγοί εξαιτίας όχι μόνο της κρίσης.
Χρόνιες παθογένειες, λανθασμένες πολιτικές επιλογές και ασάφειες,  πολιτικές λαϊκισμού και κατευθυνόμενοι αγροτοπατέρες αποδυνάμωσαν τον πρωτογενή τομέα, αποπροσανατόλισαν τους αγρότες και οδήγησαν στην δημιουργία ενός μοντέλου που στόχο δεν έχει αυτή καθ’ αυτή την παραγωγή  αλλά τη λήψη επιδοτήσεων.
Ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι όλα αυτά οδηγούσαν σε κατάρρευση του παραγωγικού ιστού. Η δυστοκία όμως αυτή παρασύρει την τοπική οικονομία.
Τα προβλήματα πολλά:
·       Εμπλοκή πολλών φορέων και δυστοκία ή αδυναμία συνεννόησης και συνεργασίας  (Υπουργείο / Περιφέρειες / Δήμοι / ΟΠΕΚΕΠΕ / Ενώσεις / ΕΛΓΑ)
·       Η πώληση της ΔΩΔΩΝΗΣ
·       Οι καθυστερήσεις σε αναδασμούς και συμπληρωματικά έργα.
·       Τα δαπανηρά, ασύμφορα και τελικά μη αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα.
·       Η κατάρρευση των ΤΟΕΒ
·       Η δυστοκία στη νομιμοποίηση των σταβλικών εγκαταστάσεων
·       Ο ανεδαφικός τρόπος εισαγωγής στα δημόσια και δημοτικά βοσκοτόπια και η σύνδεση αυτού με την επιλεξιμότητα
·       Η πρόσβαση, παροχή νερού και ρεύματος  στις σταβλικές εγκαταστάσεις
·       Η φορολόγηση των αγροτών
·       Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (γεωπόνοι, κτηνίατροι)
·       Η ελλιπής  ενημέρωση κλπ

Παρά τα πολύπλοκα προβλήματα η παραγωγική ανασυγκρότηση στοχευμένα και όχι αόριστα επιβάλλεται. Εξάλλου ολοένα, δυστυχώς εξαιτίας της κρίσης περισσότεροι νέοι στρέφονται σε αγροτικές δραστηριότητες.
Διανύουμε μια εποχή συνεχών μεταβολών και εξελίξεων. Εξελίξεων οικονομικών, κοινωνικών, ενεργειακών. Φυσικά οι εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανέπαφο τον πρωτογενή τομέα. Μετά την θέσπιση του Ν. 3874/2010 όλο και περισσότεροι αγρότες βολιδοσκοπούν τις δυνατότητες και τις προοπτικές τοποθέτησης φωτοβολταϊκών  καθώς και της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της πρωτογενούς παραγωγικής δραστηριότητας με αυτοπαραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας.
Με την αυτοπαραγωγή οι αγρότες  µπορούν να µειώσουν σηµαντικά το λειτουργικό κόστος της εκµετάλλευσης.
Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι ο Δήμος Σουλίου θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης στις προσπάθειες σας και ελπίζουμε ότι η ενημέρωση που θα γίνει μέσα από αυτή την εκδήλωση θα είναι πολύτιμη για τους αγρότες τις περιοχής μας και όχι μόνο.

 

In this article

Join the Conversation