“Πράσινο φως” για προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων στους δήμους

Τι θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι… Την έγκριση για προσλήψεις για την κάλυψη εποχικών θέσεων σε δήμους και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημόσιου Δικαίου των δήμων έδωσε...

Τι θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι…

Την έγκριση για προσλήψεις για την κάλυψη εποχικών θέσεων σε δήμους και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημόσιου Δικαίου των δήμων έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Οι προσλήψεις θα γίνουν με οκτάμηνες έως εντεκάμηνες συμβάσεις και θα αφορούν σε υπηρεσίες που λειτουργούν είτε έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους είτε σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Στη μία απόφαση εγκρίνονται 1.105 συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των δήμων και ΝΠΙΔ της χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Στη δεύτερη εγκρίνονται 3.514 συμβάσεις σε δήμους και περιφέρειες για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι οι εξής: οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, τεχνίτες, καθαριστές, γυμναστές κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις εποχικές θέσεις θα πρέπει να καταθέσουν ως δικαιολογητικά αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα του τίτλου σπουδών και φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

In this article

Join the Conversation