KKE Παραμυθιας: Η απάτη της Κυβέρνησης με την ληστεία των παραγωγών μέσω του νέου φορολογικού νόμου

Μέχρι τις 30 Ιούνη, οι αγρότες θα υποβάλουν στις εφορίες δηλώσεις εισοδήματος, πληρώνοντας φόρο 13% από το πρώτο € λογιστικού ή τεκμαρτού εισοδήματος και θα προκαταβάλουν 27,5% του...

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ;
Το εισόδημα που φορολογείται για κάθε αγρότη, προσδιορίζεται με τη λογιστική μέθοδο «έσοδα μείον έξοδα». Δηλαδή, αφαίρεση των παραγωγικών δαπανών του από το συνολικό ποσό των ακαθάριστων εσόδων που εισέπραξε κατά τη διάρκεια του έτους, μέσω των πωλήσεων των προϊόντων. Μέχρι πέρυσι, φορολογήθηκε σε εισόδημα που προσδιορίστηκε με το «αντικειμενικό» σύστημα και σύμφωνα με την κλίμακα των μισθωτών (αφορολόγητο 9.550€). Στην περίπτωση που το εισόδημα «έσοδα μείον έξοδα» είναι πολύ χαμηλό ή υπάρχουν ζημιές, τότε θα ισχύσουν τα τεκμήρια και φορολόγηση με τους ίδιους συντελεστές φόρου και προκαταβολής. Δηλαδή, το χαράτσι επιβάλλεται στο μεγαλύτερο ποσό, είτε του πραγματικού είτε του τεκμαρτού εισοδήματος για κάθε αγρότη. Π.χ αγρότης με κύρια κατοικία 90 τμ και ΙΧ 1.200 κυβ, 5 ετών, έχει 10.500€ τεκμήριο και θα φορολογηθεί ως προς αυτό!!! Τα έξοδα που αναγνωρίζει η εφορία και αφαιρούνται από τα έσοδα είναι: Αγορές εφοδίων, αποσβέσεις μηχανημάτων-εγκαταστάσεων, ηλεκτρικό ρεύμα άρδευσης, πετρέλαιο κίνησης αγροτικών μηχανημάτων, εισφορές ΕΛΓΑ- ΟΓΑ (2014), παροχή υπηρεσιών από τρίτους με τιμολόγια (συλλογή, σπορά, καλλιέργεια), εργατικά με απόδειξη πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών κ.ά. Επειδή πολλές από αυτές τις δαπάνες οι περισσότεροι μικροί και μεσαίοι αγρότες δε θα μπορέσουν να τις δικαιολογήσουν (εργατικά από μέλη της οικογένειας, αλληλοβοήθεια μεταξύ αγροτών κ.ά.), θα έχουν λιγότερα έξοδα, άρα θα εμφανίζουν μεγαλύτερο εισόδημα και περισσότερο φόρο, αν βέβαια ξεπεράσουν την φάκα των τεκμηρίων. Υπολογίζεται ότι τα αγροτικά εισοδήματα θα επιβαρυνθούν με 800 εκατομμύρια € επιπλέον φόρους (με κύρια θύματα τους μικρομεσαίους), από τα οποία τα 200 εκατομμύρια θα είναι προκαταβολή φόρου, δηλαδή ένα αναγκαστικό δάνειο από τους καταχρεωμένους αγροτοκτηνοτρόφους προς την κυβέρνηση, με την αυταπάτη ότι θα τα πάρουν πίσω όταν ψηφιστεί το αφορολόγητο των 12.000€. Ωφελημένο ιδιαίτερα θα είναι, για μια ακόμη φορά, το τμήμα εκείνο των μεγαλοαγροτών, που έχουν μεγάλη παραγωγή και παραγωγικότητα. Χρησιμοποιούν δικά τους μηχανήματα και μισθωτή εργασία, ώστε να αφαιρούν ως έξοδα αυξημένες δαπάνες, τα δε καθαρά τους κέρδη είναι πολλαπλάσια του όποιου τεκμαρτού εισοδήματος. Είναι το τμήμα (7,1%) που μόνο από ενισχύσεις, έχει έσοδα πάνω από 20.000 ευρώ ο καθένας και φορολογούνται με τον ίδιο συντελεστή φόρου 13%, όπως φορολογούνται και οι φτωχοί αγρότες.


ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ…
Μπροστά σ’ αυτήν την κατάσταση, παραμένουν επίκαιρα τα αιτήματα των μικρών και μεσαίων αγροτoκτηνοτρόφων για άμεσα μέτρα φορολογικής ανακούφισης, που στηρίζει εντός και εκτός Βουλής το ΚΚΕ. Η ανάγκη, όμως, αντίστασης στο βίαιο ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών που επιφέρει ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός που επιταχύνεται με τη νέα ΚΑΠ και τη φοροληστεία, επιβάλλει η πάλη να στοχεύει συνολικά στην ανατροπή της κατάστασης. Η επιβίωση απέναντι στη φιλομονοπωλιακή πολιτική ΕΕ-κυβερνήσεων αναδεικνύει την ανάγκη αλλαγής του συσχετισμού δυνάμεων υπέρ του λαού, με την ενδυνάμωση της συμμαχίας με εργάτες, μικροεπαγγελματίες, γυναίκες, νεολαία. Η λαϊκή συμμαχία και η ισχυροποίηση του ΚΚΕ για ρήξη με την ΕΕ και τις κυβερνήσεις και τα κόμματα του κεφαλαίου είναι η λύση. Είναι ο δρόμος για αγροτική ανάπτυξη με κοινωνικοποίηση της γης και των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, με κεντρικό σχεδιασμό, για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η εθελοντική συνένωση των αυτοαπασχολούμενων μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων σε συνεταιρισμούς θα λύσει τα μειονεκτήματα της μικρής παραγωγής, θα τους απαλλάξει από το άγχος των φυσικών καταστροφών, την εκμετάλλευση από το εμπορικό, βιομηχανικό, τραπεζικό κεφάλαιο, τη φοροληστεία του αστικού κράτους. Το εργατικό κράτος, με εγγυημένες τιμές, υποδομές, επιστημονική στήριξη, σύγχρονη δωρεάν Παιδεία, Υγεία που έχει ανάγκη η ύπαιθρος, θα εξασφαλίσει βιώσιμο εισόδημα στον συνεταιρισμένο αγροτοκτηνοτρόφο, πρώτες ύλες για τις κρατικές αγροτοβιομηχανικές μονάδες, επαρκή και υγιεινά διατροφικά προϊόντα.
In this article

Join the Conversation