Απο Παραμυθιά, Ηγουμενιτσα και 20 χρόνια «φαγούρα» για τον εμπορευματικό σταθμό

Μπορεί το ελληνικό δημόσιο να πλήρωσε περί τα έξι δισ. ευρώ για την κατασκευή της Εγνατίας Οδού, αλλά εδώ και 20 χρόνια δεν έχει καταφέρει να προχωρήσει το...

«Σε επίπεδο μελετών όμως, ο Φορέας μας ενέταξε τις μελέτες του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα (Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών) το 2013, εντός του οποίου ανατέθηκε – με διεθνή διαγωνισμό – και η προκαταρκτική μελέτη / μελέτη σκοπιμότητας του έργου. Από τη μελέτη αυτή προέκυψαν διάφορες προτεινόμενες θέσεις, οι οποίες ακολούθως εξετάστηκαν στο στάδιο των οριστικών μελετών».Οπως λέει ο κ. Διαμάντης, «οι σχετικές οριστικές μελέτες δημοπρατήθηκαν με διεθνείς διαγωνισμούς το καλοκαίρι του 2014, με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των μελετών την 31/12/2014. Ακολούθως η υπηρεσία μας, τους πρώτους μήνες του 2015, προχώρησε στην οριστική παραλαβή των ως άνω μελετών και στην υποβολή του -ωρίμου πλέον – έργου για χρηματοδότηση από το CEF 2014-2020 (σ.σ. Connection Europe Facility, τμήμα του χρηματοδοτικού εργαλείου της Ε.Ε. για επενδύσεις σε υποδομές)».

Συνεπώς, σύμφωνα με τον επικεφαλής του οργανισμού, «σε ό,τι αφορά στην ΟΛΗΓ ΑΕ, δεν υπήρξαν προηγούμενες χωροθετήσεις, αναβολές ή καθυστερήσεις. Το έργο της εκπόνησης των μελετών, ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από δυο χρόνια από την εξασφάλιση της χρηματοδότησής του. Η υπηρεσία μας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ανάλογες προσπάθειες που έχουν γίνει από άλλους φορείς της περιοχής για σχετικό ή παρόμοιο έργο και τους λόγους για τους οποίους αυτές δεν ευοδώθηκαν».

Δεν ρωτήσαμε, πάντως, τον κ. Διαμάντη για τις επιθέσεις που δέχεται από τη δημοτική αρχή, με αφορμή τις μελέτες για το εμπορευματικό κέντρο. Η υπόθεση του εμπορευματικού κέντρου, φαίνεται, όμως, πως μπαίνει σε νέο στάδιο αντιπαράθεσης, στο οποίο εμπλέκονται, δήμοι, η λιμενική αρχή (που ελέγχεται από το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων), και άλλοι τοπικοί παράγοντες.

Μεγάλη αύξηση εσόδων και κερδών για τον ΟΛΗΓ. Χαρακτηριστικά των σημαντικών περιθωρίων ανάπτυξης του λιμανιού της Ηγουμενίτσας είναι τα αποτελέσματα που παρουσίασε το 2014 ο ΟΛΗΓ με τα έσοδα στα 6,6 εκατ. ευρώ (αύξηση 40% έναντι του 2013, τη μεγαλύτερη μεταξύ των μεγάλων λιμένων της χώρας) και κέρδη προ φόρων 5,1 εκατ. ευρώ (επίσης τα μεγαλύτερα μεταξύ των λιμανιών που ελέγχονται από το ΤΑΙΠΕΔ).

Απο το euro2day.gr

In this article

Join the Conversation