Απογραφή κτηρίων. 7.151 στο Δήμο Σουλίου, 5.288 στην ΔΕ Παραμυθιάς. Αναλυτικά ανά κοινότητα

Ενδιαφέροντα στοιχεία, μας δείχνει η απογράφη των κτηρίων από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία, το σύνολο των κτηρίων για οποιαδήποτε χρήση στο Δήμο Σουλίου, ανέρχονται...

Ενδιαφέροντα στοιχεία, μας δείχνει η απογράφη των κτηρίων από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία, το σύνολο των κτηρίων για οποιαδήποτε χρήση στο Δήμο Σουλίου, ανέρχονται στα 7.151 (6787 κτήρια αποκλειστικής χρήσης).

Απ΄αυτά τα 1.477 είναι κατασκευασμένα προ του 1960, τα 3.957 από το 1961 μέχρι και το 1985 και από το 2001 και μετά κατασκευάστηκαν 547.

Την μερίδα του λέοντος φυσικά κατέχουν οι κατοικίες, ενώ ακολουθούν τα καταστήματα και τα γραφεία. Ενδιαφέρον προκαλούν τα μεγάλα νούμερα στην αδιευκρίνιστη χρήση.

Η κοινότητα με τα περισσότερα κτήρια ειναι το Ζερβοχώρι, ενώ ακολουθεί το Προδρομι και τρίτο το Γαρδίκι.

Πιο συγκεκριμένα η κατανομή των κτηρίων στον Δήμο, στις Δημοτικές Ενότητες καθώς και στις τοπικές κοινότητες, έχουν ως εξής (κλικ για μεγέθυνση):

In this article

Join the Conversation