300 θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου

300 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου και 50 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, περιλαμβάνει η 2η προκήρυξη που αναμένεται να τρέξει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, ενώ η πρόσληψη...

300 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου και 50 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, περιλαμβάνει η 2η προκήρυξη που αναμένεται να τρέξει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, ενώ η πρόσληψη των ανέργων θα συμπέσει χρονικά με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Αναλυτικά στην Ήπειρο οι θέσεις αφορούν:

Περιφέρεια Ηπείρου

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 157 θέσεις Δ
ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 12 θέσεις
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 θέσεις
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 20 θέσεις
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 14 θέσεις
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 θέσεις
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 θέσεις
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 6 θέσεις
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 18 θέσεις
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 θέσεις
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 θέσεις
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 θέση
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 θέσεις
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 θέσεις
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 θέσεις
ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 7 θέσεις
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3 θέσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 θέση
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 θέση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 θέσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 θέσεις
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2 θέσεις
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 θέση
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1 θέση
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 θέση
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 θέση
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2 θέσεις
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 θέση
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 θέση
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10 θέσεις
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 θέση
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 θέσεις
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 3 θέσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 θέσεις
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 θέσεις
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 θέση


Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 θέσεις
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 27 θέσεις
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2 θέσεις
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2 θέσεις
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 θέσεις
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1 θέση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 θέση
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1 θέση
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 θέση
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 θέσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 θέση
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 θέσεις
In this article

Join the Conversation