Αιτημα Μάριου Κάτση προς τον Υπουργό Οικονομιας για ενημέρωση για τις απευθείας αναθέσεις του ΟΛΗΓ

Ο Βουλευτής Θεσπρωτίας Μάριος Κάτσης κατέθεσε αίτηση κατάθεσης εγγράφων (ΑΚΕ) προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ.Σταθάκη, σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις έργων/προμηθειών από τον ΟργανισμόΛιμένος...

Ο Βουλευτής Θεσπρωτίας Μάριος Κάτσης κατέθεσε αίτηση κατάθεσης εγγράφων (ΑΚΕ) προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ.Σταθάκη, σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις έργων/προμηθειών από τον ΟργανισμόΛιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε.).

Το αίτημα αφορά έργα/προμήθειες με τελικό κόστος άνω των 5000 Ευρώ καιημερομηνία ανάθεσης από 1/1/2014 έως σήμερα.

Στο αίτημα κατάθεσης εγγράφων,ζητούνται όλα τα στοιχεία από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει ξεκάθαρα το φυσικόαντικείμενο των έργων και των προμηθειών, το ύψος της τελικής δαπάνης για τηνΟ.Λ.ΗΓ. Α. Ε., ο αριθμός Α.Δ.Α των πράξεων αυτών, καθώς και η ανάδοχος εταιρεία.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
Θέμα: Σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις έργων – προμηθειών από τονΟργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε.).

Παρακαλούμε να καταθέσετε στο Σώμα:A. το σύνολο των εγγράφων, με ημερομηνία από 1/1/2014 έως σήμερα, πουαφορούν αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε, για έργακαι προμήθειες τα οποία ανατέθηκαν με τη διαδικασία της απευθείαςανάθεσης και έχουν κόστος άνω των 5.000 Ευρώ.B. Από τα έγγραφα αυτά, θα πρέπει να προκύπτει ξεκάθαρα: το φυσικό αντικείμενο των έργων και των προμηθειών, το ύψος της τελικήςδαπάνης για την Ο.Λ.ΗΓ. Α. Ε., ο αριθμός Α.Δ.Α των πράξεων αυτών καθώςκαι η ανάδοχος εταιρεία.

Ο ΑΙΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

In this article

Join the Conversation