ΠΡΟΣΟΧΗ: Από σήμερα οι αιτήσεις για τις 12 προσλήψεις δράσεων αντιπυρικής προστασίας του Δήμου Σουλίου

Από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Πέμπτη 4 Ιουνίου, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις για τις 12 θέσεις 2μηνης εργασίας στο Δήμο Σουλίου για τις...

Από σήμερα Παρασκευή μέχρι και την Πέμπτη 4 Ιουνίου, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις για τις 12 θέσεις 2μηνης εργασίας στο Δήμο Σουλίου για τις δράσεις αντιπυρικής προστασίας.

Οι θέσεις που προκηρύχτηκαν είναι:

9 θέσεις: Εργάτες/τριες καθαριότητας – γενικών καθηκόντων
2 θέσεις: Οδηγοί Φορτηγού 
1 θέση: Χειριστής Μηχανημάτων έργων (τσάπας-JCB)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Για την ειδικότητα ΥΕ εργατών/τριών γενικών καθηκόντων:
– Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου, πρόσφατης έκδοσης, για την μόνιμη κατοικία του υποψηφίου.
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
– Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
– Κάρτα ανεργίας ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος.
– Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί απασχόλησης ή μη του υποψηφίου για διάστημα 12 μηνών από την ημέρα της αίτησης του ως εποχικό προσωπικό σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του ν.2190/1994.
.
Για ΔΕ29 Οδηγών Φορτηγού & ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων έργων (τσάπας- JCB):
Όπως για την ειδικότητα ΥΕ εργατών/τριών γενικών καθηκόντων και συμπληρωματικά ανάλογα με τα ειδικά –τυπικά προσόντα που διαθέτει ο υποψήφιος.

Πληροφορίες: Tηλεφωνικό κέντρο Δήμου: 2666360100-2666360104.

In this article

Join the Conversation