133.700 ευρώ στο Δήμο Σουλίου ως τακτική επιχορήγηση

Το ποσό των 133.700 ευρώ θα κατανεμηθεί στο Δήμο Σουλίου της χώρας ως 6η τακτική επιχορήγηση του 2015, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το...

Το ποσό των 133.700 ευρώ θα κατανεμηθεί στο Δήμο Σουλίου της χώρας ως 6η τακτική επιχορήγηση του 2015, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Το αποδιδόμενο ποσό προέρχεται από το λογαριασμό «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» που τηρεί το υπουργείο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους.

Στη σχετική απόφαση σημειώνεται ότι συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης, των εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι/Κοινωνική Μέριμνα με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρθηκαν στους δήμους από το 2011 για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων και του μόνιμου προσωπικού που απασχολείται στα ΚΕΠ.

In this article

Join the Conversation