Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις εορτές Σουλίου

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν.2696/99 ” Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας” και αποβλέποντας στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων κατά τον εορτασμό...

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν.2696/99 ” Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας” και αποβλέποντας στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων κατά τον εορτασμό του ολοκαυτώματος του ΣΟΥΛΙΟΥ την Κυριακή, 07-06-2015, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο Απαγορεύουμε την κυκλοφορία των οχημάτων γενικά, ως εξής:
α) Την κάθοδο των οχημάτων από Τσαγγάρι και Σούλι προς Γλυκή από την 07.00΄ώρα μέχρι την 11.30΄ώρα της 07-06-2015.
β) Την άνοδο των οχημάτων από Γλυκή προς Τσαγγάρι και Σούλι από την 11.00΄ώρα μέχρι την 16.00΄ώρα της 07-06-2015.
γ) Την άνοδο των οχημάτων από το Βουλευτήριο Σουλίου προς το ύψωμα Αγίου Δονάτου, πλην των αυτοκινήτων των επισήμων προσώπων από ώρα 07.00΄μέχρι ώρα 12.30΄της 07-06-2015. ΄

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα.

In this article

Join the Conversation