Βασίλης Γιόγιακας: Ερώτηση για τους υπαλλήλους των δικαστηρίων Θεσπρωτίας

Οι υφιστάμενες θέσεις υπαλλήλων στις δικαστικές υπηρεσίες του νομού Θεσπρωτίας συστάθηκαν πριν από 50 και πλέον χρόνια, όταν ο όγκος εργασίας για την απόδοση Δικαιοσύνης ήταν πολύ μικρότερος....

Ιδιαίτερο σοβαρό είναι επίσης το ζήτημα της προώθησης της διαδικασίας για την μηχανοργάνωση των δικαστηρίων και τη διευκόλυνση τόσο των εργαζομένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με Δικαιοσύνη, όσο και των πολιτών που διεκδικούν την έκδοση αποφάσεων όσο το δυνατόν συντομότερα.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κ. υπουργός:
– Είναι στις προθέσεις σας να εκσυγχρονίσετε τις δικαστικές υπηρεσίες του νομού Θεσπρωτίας μέσω της μηχανογράφησης όλων των υπηρεσιών;
– Θα φροντίσετε για την σύσταση των αναγκαίων θέσεων στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον θεσμό της Δικαιοσύνης στον νομό Θεσπρωτίας;
– Θα βλέπατε ως πιθανή λύση, την στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών του νομού Θεσπρωτίας με υπαλλήλους μέσω της κινητικότητας του Δημοσίου ή ακόμη και με προγράμματα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας;

Ο βουλευτής
Βασίλης Γιόγιακας
In this article

Join the Conversation