14 νέες προσλήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Σουλίου. 641 σε Δήμους σε όλη τη χώρα. Αναλυτικά…

Εγκρίθηκε η σύναψη 14 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Σουλίου για το έτος 2015. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού...


In this article

Join the Conversation