Επιστέφει στη Παραμυθιά το Μετσόβιο για τα αποτελέσματα του μεταπτυχιακού “Περιβάλλον & Ανάπτυξη ορεινών Περιοχών”

Στη Παραμυθιά θα ξαναβρεθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Μετσόβιου, μέλη του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας, για τα δεύτερο μέρος της εξειδικευμένης μελέτης στο Δήμο Σουλίου και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα...

Στη Παραμυθιά θα ξαναβρεθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Μετσόβιου, μέλη του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας, για τα δεύτερο μέρος της εξειδικευμένης μελέτης στο Δήμο Σουλίου και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Περιβάλλον και Ανάπτυξη των ορεινών Περιοχών”

Η ομάδα των καθηγητών και μεταπτυχιακών φοιτητών φιλοξενηθηκαν στη Παραμυθιά το Ιανουάριο του 2015, όπου και πραγματοποιηθήκαν επισκέψεις σε σημεία ενδιαφέροντος όλου του Δήμου Σουλίου, με σκοπό να μελετηθούν διεξοδικά τα ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής ώστε να δοθούν απαντήσεις στα προβλήματα και τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας.

Τα αποτελέσματα των εργασιών θα παρουσιαστούν σε ειδική ημερίδα στο θέατρο Καρκαμίσι την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

In this article

Join the Conversation