Ειδικότητες Αισθητικής Τέχνης, και Κομμωτικής Τέχνης στο ΕΠΑΛ Παραμυθιάς

Σύμφωνα, με την υπ΄ αριθμ. 3205/08-06-2015, απόφαση της περιφερειακής Διευθύντριας Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου κ. Φωτεινού Αγγελικής, επανασυστήνονται όλες οι Ομάδες Προσανατολισμού και οι Τομείς τους στα...

Σύμφωνα, με την υπ΄ αριθμ. 3205/08-06-2015, απόφαση της περιφερειακής Διευθύντριας Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου κ. Φωτεινού Αγγελικής, επανασυστήνονται όλες οι Ομάδες Προσανατολισμού και οι Τομείς τους στα ΕΠΑΛ της Θεσπρωτίας, οι οποίοι είχαν καταργηθεί προ διετίας. Συγκεκριμένα η απόφαση για το ΕΠΑΛ Παραμυθιάς αναφέρει:

Ομάδα Προσανατολισμού:
Υγείας Πρόνοιας και Αισθητικής Κομμωτικής Τομέας: Αισθητικής- Κομμωτικής
Ειδικότητες: Αισθητικής Τέχνης, Κομμωτικής Τέχνης

Οι εγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑΛ έχουν ξεκινήσει και θα συνεχιστούν και το Σεπτέμβριο. Στην Α΄ Τάξη των ΕΠΑΛ λειτουργούν οι Ομάδες Προσανατολισμού, στη Β΄ Τάξη οι Τομείς και στη Γ΄ Τάξη οι ειδικότητες.

Στην Α΄ Τάξη των ΕΠΑΛ εγγράφονται: οι απόφοιτοι Γυμνασίων, οι μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των ΤΕΛ, ΕΠΛ , ΓΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Τάξης του 1ου Κύκλου ΤΕΕ, οι μαθητές της Α΄ και Β Τάξης των ΤΕΣ, απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ Τάξης ΕΠΑΛ.
Από το σχολικό έτος 2015-16, μετεγγράφονται στην Α΄ Τάξη του ΕΠΑΛ, μαθητές της Α΄ Τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ, ΕΠΑΛ.

Στη Β΄ Τάξη των ΕΠΑΛ εγγράφονται: οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη των ΕΠΑΛ και ΓΕΛ, οι μαθητές που προήχθησαν στη Β Τάξη του ΕΠΑΛ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα, οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ σε άλλη ειδικότητα από αυτή του τίτλου σπουδών τους, οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Τάξης ΕΠΑΣ, οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ σε άλλη ειδικότητα από αυτή του τίτλου σπουδών τους οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι αντίστοιχου απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής.

Στην Γ΄ Τάξη των ΕΠΑΛ εγγράφονται: οι προαχθέντες από τη Β΄ Τάξη του ΕΠΑΛ στην ίδια ειδικότητα και οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ Τάξης ΕΠΑΛ στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα.

Επισημαίνουμε εδώ ότι μαζί με τις καταργημένες ειδικότητες, επανέρχονται και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ, των οποίων οι θέσεις είχαν καταργηθεί προ διετίας, οπότε αναμένεται η λειτουργία των ΕΠΑΛ να ξεκινήσει χωρίς σοβαρές ελλείψεις στο θέμα της κάλυψης των ωρών από τους εκπαιδευτικούς.

Τέλος, να τονίσουμε, ότι ειδικά ο τομέας Αισθητικής – Κομμωτικής, επανέρχεται στα ΕΠΑΛ αναβαθμισμένος, διότι, σε σχέση με τη προηγούμενη λειτουργία του στις ΕΠΑΣ, παρείχε στους αποφοίτους μόνο Πτυχίο Ειδικότητας, ενώ τώρα πλέον παρέχει και Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο Ειδικότητας για είσοδο στην αγορά εργασίας. Για την εγγραφή και τη φοίτηση των μαθητών στα ΕΠΑΛ δεν υπάρχει όριο ηλικίας.

Η Υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ Ηγουμενίτσας
Ζήση Σταυρούλα
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!