Ερώτηση Γιογιακα για την διάλυση του ΣΔΟΕ Ηγουμενίτσας

Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών Θέμα: Απώλεια εσόδων από τη συγχώνευση δημοσίων υπηρεσιών και τη διάλυση του ΣΔΟΕ Ηγουμενίτσας. Η συγχώνευση δημοσίων υπηρεσιών με αιτιολογικό την εξοικονόμηση πόρων και...

Ενδεικτικά να σημειωθεί – για να γίνει αντιληπτή η συμβολή του ΣΔΟΕ – ότι μέσω των φορολογικών ελέγχων που έγιναν τα έτη 2010 – 2014, βεβαιώθηκε το συνολικό ποσό των 9.141.447€ ενώ για το αντίστοιχο διάστημα κατά τη διάρκεια τελωνειακών ελέγχων βεβαιώθηκε το ποσό των 521.803€.

Να τονιστεί επίσης ότι η Ηγουμενίτσα, εκτός από το εμπορικό λιμάνι με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση τους περισσότερους μήνες, βρίσκεται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Αλβανία απ’ όπου γίνεται διακίνηση ναρκωτικών προς τη χώρα μας. Και αυτός προφανώς είναι ένας επιπλέον λόγος στήριξης ης υπηρεσίας του ΣΔΟΕ Ηγουμενίτσας.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
– Υπάρχει σχέδιο για επανεξέταση και εκ νέου μελέτη των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από τη συγχώνευση των υπηρεσιών του ΣΔΟΕ σε πόλεις με ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο όπως είναι η Ηγουμενίτσα;
– Είναι στις προθέσεις σας να φροντίσετε για τη λειτουργία της Υποδιεύθυνσης του ΣΔΟΕ Ηγουμενίτσας;
– Τι θα πράξετε για την αξιοποίηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που μετά τις συγχωνεύσεις των υπηρεσιών του ΣΔΟΕ, βρίσκεται αποθηκευμένος στα υπόγεια του ΣΔΟΕ Ιωαννίνων;

Ο βουλευτής
Βασίλης Γιόγιακας
In this article

Join the Conversation