Βασίλης Διαμάντης: Γι’ αυτούς τους λόγους πρέπει το εμπορευματικό να γίνει στην Γκρίκα Παραμυθιάς…

Ειδικότερα αναφερόμενοι σε απόψεις που δημοσιοποιήθηκαν και αναφέρονται σε «έωλα κριτήρια», σε «μικροπολιτικές σκοπιμότητες» ή σε «κατευθυνόμενες μελέτες», ενημερώνουμε υπεύθυνα τους πολίτες ότι στο πλαίσιο των μελετών που...

Δεδομένου ότι το ΕΚ έχει προδιαγραφεί ως έργο συνδυασμένων μεταφορών, η θέση Μεσοβούνι αποκλείστηκε και για το λόγο ότι ουδεμία τεχνική λύση υπάρχει για σιδηροδρομική σύνδεση. Αντιθέτως, στο πλαίσιο των μελετών παραδόθηκε ήδη προμελέτη σιδηροδρομικής σύνδεσης της Γκρίκας με την Κρυσταλλοπηγή, από όπου και διέρχεται η μελλοντική σιδηροδρομική γραμμή.

Κατά τις μελέτες που εκπονήθηκαν, αξιολογήθηκε εξονυχιστικά η βιωσιμότητα του έργου στη θέση Γκρίκα. Αποτέλεσμα της εν λόγω μελέτης είναι ότι το ΕΚ, αν γίνει στη θέση Γκρίκα και με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι σχετικές μελέτες είναι ένα βιώσιμο, ανταποδοτικό έργο που μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα με τεράστια αναπτυξιακή συνεισφορά στην τοπική οικονομία (επιχειρηματικότητα και απασχόληση).

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και στα όρια της νόμιμης λειτουργίας της και εταιρικής ευθύνης,  εξαντλώντας κάθε δυνατότητα για την στήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας λειτουργεί έχοντας ως  γνώμονα την ανάπτυξη όλης της περιοχής.

Τις δε τοπικιστικές και  μικροπολιτικές απόψεις, που ίσως οδηγήσουν σε ματαίωση επενδύσεων τέτοιου μεγέθους, τις αφήνουμε να κριθούν από τους κατοίκους του νομού μας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
Βασίλειος Κ. Διαμάντης
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!