Διαγωνισμός για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Καρβουναρίου

Διαγωνισμός για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Καρβουναρίου προκηρύχτηκε από τον Δήμο Σουλίου, προϋπολογισμού 86.000 Ευρώ. Το αντικείμενο του έργου αφορά:– Την αντικατάσταση τμημάτων αγωγών ύδρευσης από σωλήνες...

Διαγωνισμός για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Καρβουναρίου προκηρύχτηκε από τον Δήμο Σουλίου, προϋπολογισμού 86.000 Ευρώ.

Το αντικείμενο του έργου αφορά:
– Την αντικατάσταση τμημάτων αγωγών ύδρευσης από σωλήνες αμιάντου στο εξωτερικό δίκτυο των Τ.Κ. Καρβουναρίου και του οικισμού της Κυρά Παναγιάς . Κατασκευάζεται φρεάτιο επί της επαρχιακής οδού στην έξοδο του οικισμού της Κυρά Παναγιάς από το οποίο ξεκινά η τοποθέτηση νέου αγωγού τροφοδοσίας της δεξαμενής του οικισμού της Κυρά Παναγιάς από σωλήνες πολυαιθυλενίου ονομαστικής διαμέτρου Φ90 ονομαστικής πίεσης 12,50 atm σε μήκος 547,55 μέτρων.
– Κατασκευάζεται φρεάτιο επί της επαρχιακής οδού παράπλευρα του γηπέδου του οικισμού Καρβουναρίου από το οποίο ξεκινά η τοποθέτηση νέου αγωγού τροφοδοσίας της δεξαμενής του οικισμού Καρβουναρίου από σωλήνες πολυαιθυλενίου ονομαστικής διαμέτρου Φ160 ονομαστικής πίεσης 12,50 atm σε μήκος 712,00 μέτρων.
– Κατασκευάζεται φρεάτιο έξω από την δεξαμενή Καρβουναρίου όπου και γίνεται διαχωρισμός των αγωγών που φθάνουν προς την δεξαμενή και αυτών που συνεχίζουν για την δεύτερη δεξαμενή του οικισμού. Επίσης αντικαθίστανται δύο δικλείδες στο υπάρχον φρεάτιο που βρίσκεται παράπλευρα από το γήπεδο του οικισμού από το οποίο τροφοδοτείται το δίκτυο μέσω της γεώτρησης του Καρβουναρίου.
.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 07 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2666360129, FAX επικοινωνίας 2666029122, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Παππάς Γρηγόριος.
In this article

Join the Conversation