Η γνωμοδότηση της ΔΚ Παραμυθιάς για τις θέσεις στάσιμου εμπορίου

Ομόφωνα εγκρίθηκαν από την ΔΚ Παραμυθιάς 5 θέσεις για στάσιμο εμπόριο στη Παραμυθιά. Πιο συγκεκριμένα η πρόταση της ΔΚ Παραμυθιάς προς το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ως εξής: Προτείνει...

Ομόφωνα εγκρίθηκαν από την ΔΚ Παραμυθιάς 5 θέσεις για στάσιμο εμπόριο στη Παραμυθιά.

Πιο συγκεκριμένα η πρόταση της ΔΚ Παραμυθιάς προς το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

Προτείνει τον καθορισμό θέσεων για το στάσιμο εμπόριο, σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.1 του Ν.3852/2010, στη Δημοτική Κοινότητα Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου στις εξής θέσεις:

-Στη θέση Γαλατά μία θέση στάσιμου εμπορίου παραγωγού φρούτων-οπωροκηπευτικών και μια θέση για μέλι.

-Στη θέση Γήπεδο μια θέση στάσιμου εμπορίου για παραγωγό, μία θέση στάσιμη για πώληση αραβόσιτου και μία θέση στάσιμη για μέλι.

-Στo πεζοδρομο Κ. Καραμανλή, δίπλα από το καφενείο Τσόνου Χρ. μία θέση στάσιμη για πώληση αραβόσιτου.

-Στη διασταύρωση του περιφερειακού Αγίου Δονάτου με την Κ. Καραμανλή, δίπλα στο κατάστημα «Διεθνές» μια θέση στάσιμη για πώληση αραβόσιτου.

-Στην διαστυαυρωση της Σπ. Μελά με την Κ. Καραμανλή δίπλα στο σχολείο Βούλγαρη, μία θέση στάσιμη για πώληση αραβόσιτου.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!