ΔΚ Παραμυθιάς: Ομόφωνα οι νέες μονοδρομήσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ομόφωνα εγκρίθηκαν από την ΔΚ Παραμυθιάς, οι προτάσεις για νέες μονοδρομήσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς, Δαυίδ Ουάλας, Τζαβέλαινας, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μελίνας Μερκούρη στην Παραμυθιά. Πιο συγκεκριμένα...

α) Το τμήμα της οδού Μελίνας Μερκούρη από την διασταύρωσή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου έως την είσοδο του οικοτροφείου ( εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Γούσια) στην Δ.Κ. Παραμυθιάς να γίνει μονόδρομος με μοναδική κατεύθυνση στην κυκλοφορία των οχημάτων την κατωφέρεια, δηλ. αποκλειστική κίνηση των οχημάτων από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου προς την οδό Σαράντα εννέα Προκρίτων.
β) Το τμήμα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου από την διασταύρωσή της με την οδό που διέρχεται παραπλεύρως της πλατείας «ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΚΟΡΗ», έξωθεν οικίας Τζέλλου έως την διασταύρωσή της με την οδό Μελίνας Μερκούρη και οδό Θ.Κολοκοτρώνη να πάψει να είναι μονόδρομος και να επιτραπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε δύο κατευθύνσεις.


Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει:
1. Nα τοποθετηθούν στο τέλος της κατωφέρειας της οδού Μελίνας Μερκούρη (έξωθεν εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής Γούσια) και αριστερά της εισόδου του οικοτροφείου κάθετη σήμανση που θα αποτελείται από δύο πινακίδες « (Ρ-7) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»
2. Να αφαιρεθεί από την διασταύρωση της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό που διέρχεται παραπλέυρως της πλατείας «ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΚΟΡΗ», έξωθεν οικίας Τζέλλου η κάθετη σήμανση που αποτελείται από δύο πινακίδες « (Ρ-7) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» η οποία να τοποθετηθεί εκατέρωθεν της οδού Ελευθερίας Βενιζέλου στην διασταύρωσή της με τις οδούς Μελίνας Μερκούρη και Θ. Κολοκοτρώνη.
3. Να αφαιρεθεί από την διασταύρωση της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό που διέρχεται παραπλέυρως της πλατείας «ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΚΟΡΗ» , έξωθεν οικίας Τζέλλου η κάθετη σήμανση και για τα οχήματα που κινούνται προς την οδό Μελίνας Μερκούρη η κάθετη σήμανση που αποτελείται από μία πινακίδα « (Ρ-50δ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ ΔΕΞΙΑ» και να αντικατασταθεί από μια πινακίδα « (Ρ-51δ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΜΠΡΟΣ Ή ΔΕΞΙΑ».
4.Να τοποθετηθεί στην διασταύρωση της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου με τις οδούς Μελίνας Μερκούρη και οδό Θ. Κολοτρώνη κάθετη σήμανση εκατέρωθεν της οδού που θα αποτελείται από δύο πινακίδες « (Ρ-50 α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ».
5.Να αφαιρεθεί από την διασταύρωση της οδού που διέρχεται παραπλέυρως της πλατείας «ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΚΟΡΗ», έξωθεν οικίας Τζέλλου για τα κινούμενα οχήματα προς την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου η κάθετη σήμανση που αποτελείται από μία πινακίδα « (Ρ-50 α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ» και να αντικατασταθεί από μία πινακίδα « (Ρ-50) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ή ΔΕΞΙΑ». Επίσης να τοποθετηθεί εκατέρωθεν της οδού κάθετη σήμανση που θα αποτελείται από δύο πινακίδες « (Ρ-2) STOP ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΟΡΕΙΑΣ».
In this article

Join the Conversation